Profesjonalna kancelaria notarialna

Otaczająca nas rzeczywistość oraz przepisy prawa występujące w aktualnym stanie prawnym wymagają od osób, które chcą dokonać różnych czynności – zachowana właściwej formy. Kancelaria notarialna jest miejscem, w którym osoba zainteresowana otrzyma pomoc prawną i dokona czynności, które wywołują skutki prawne.

Profesjonalna kancelaria notarialna

NOTARIUSZ

Tajemnica notarialna

Kierując swoje kroki do notariusza należy mieć świadomość, że jest to osoba zaufania publicznego. Prowadzący kancelarię notarialną jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, które zostały mu ujawnione w związku z dokonywaną czynnością notarialną. Profesjonalna kancelaria notarialna zapewni pełną anonimowość, w związku z czym szczegóły dotyczące danych osobowych czy sytuacji majątkowej i rodzinnej na pewno nie zostaną ujawnione.

Podstawa prawna

Aktem prawnym, na podstawie którego działa notariusz jest Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku. Warto zapoznać się z jego treścią, aby mieć ogólne pojęcie o zakresie obowiązków notariusza i zasadach jego działania. Jednocześnie w zależności od tego jaką czynność chcemy dokonać w kancelarii notarialnej, notariusz musi działać na przykład na podstawie przepisów prawa cywilnego czy handlowego.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Akty notarialne

Najważniejszym obowiązkiem notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych. Są to dokumenty urzędowe, które wywołują doniosłe skutki prawne. Wymóg dotyczący zachowania formy aktu notarialnego może przewidywać ustawa, ale również może on wynikać z woli stron. Notariusz redaguje treść złożonych wcześniej ustnie oświadczeń woli stron, spisuje ich treść, następnie dokument odczytuje oraz podpisuje on oraz strony. Warto nadmienić, że oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii notarialnej, natomiast strony czynności prawnej otrzymują jego wypisy.

Czynności z zakresu prawa spadkowego

Notariusz sporządza testamenty, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akty poświadczenia dziedziczenia, umowy zbycia spadku i działu spadku. Kancelaria notarialna zapewni prawidłowe dokonanie ww. czynności.

Poświadczenia

Do najczęściej dokonywanych czynności w kancelarii notarialnej należą: poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, jak również daty okazania dokumentu.

Notariusz dokonuje również innych czynności, sporządza protokoły w celu stwierdzenia pewnych czynności i zdarzeń, przechowuje dokumenty czy pieniądze, dokonuje doręczeń.

Wybierając kancelarię notarialną, warto kierować się dobrymi opiniami innych osób. Sprawdzony i profesjonalny notariusz to gwarancja dokonania czynności w sposób sprawny i rzetelny.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here