praca

Ludzkość dzisiejszych czasów znalazła się w takim miejscu historii, w którym musi przyjrzeć się swoim dotychczasowym decyzjom związanym z pozyskiwaniem energii i je porządnie zweryfikować. Nasza bezrefleksyjna gospodarka zasobami ropy naftowej, węgla, torfu i gazu ziemnego, polegająca na swoistej kradzieży surowców naturalnych i szastaniu nimi na prawo i lewo, przyczyniła się do tego, że wykorzystaliśmy w przeciągu stulecia to, co natura gromadziła przez wiele milionów lat.

Rozwój technologii i ludzki egoizm przyczynił się to do dewastacji naszej planety, zniszczenia poszczególnych ekosystemów, wyginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt, co w sposób bezpośredni pogorszyło jakość naszego życia poprzez zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza i spowodowało rozwój chorób cywilizacyjnych.

Atrakcyjne były nam małe koszty pozyskania energii pochodzącej ze nieodnawialnych źródeł, które wydawały się wręcz nieskończone. Jednak wraz z rozwojem postępu, wydłużeniem życia ludzi oraz zwiększeniem ich liczebności na ziemi, ich wielkość z roku na rok lawinowo się kurczy, a jak sama nazwa wskazuje źródeł takich nie jesteśmy w stanie odbudować, a co za tym idzie- ulegają one nieodwracalnemu wyczerpaniu.

Kopalnie czy elektrownie były dotychczas miejscem zatrudnienia wielu osób, jednak wraz z wyczerpywaniem się złóż, pracownicy tych miejsc stanęli przed groźbą utraty pracy, a właściciele i spółki w obliczu bankructwa. Znalazło się jednak panaceum na ten stan rzeczy, którym są odnawialne źródła energii, czyli takie, których pozyskiwanie nie powoduje znacznych ubytków i braków w złożach lub które da się odnowić w niedługim czasie. Zaliczamy do nich: wodę, promieniowanie słoneczne, wiatr, złoża geotermalne oraz biomasę, a zielona energia z nich pozyskiwana, jest całkowicie bezpieczna dla środowiska i nie powoduje jego degradacji.

Rynek pracy OZE

Ochrona środowiska i rynek związany z odnawialnymi źródłami energii, to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów w obecnych czasach. Według badań Instytutu Ekonomicznego będzie to tendencja, która w najbliższym czasie się utrzyma i wraz ze wzrostem zainteresowania pozyskiwaniem energii w sposób bardziej ekologiczny, rozrastać się będzie rynek pracy OZE i pojawi się zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie.

Choć zagadnienie odnawialnych źródeł energii jest w naszym kraju stosunkowo nowe, bardzo szybko wypiera tradycyjne formy pozyskiwania energii do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą zmiany mentalności ludzi, którzy dostrzegają i doceniają proekologiczną formę OZE, ale też dzięki atrakcyjnym dofinansowaniom i wszechobecnej reklamie. Ponadto, ciekawą jest także obserwacja zjawiska, jak sektor OZE zapewnia nowe miejsca pracy, a ten fakt postępuje z roku na rok w sposób wręcz lawinowy. Badania pokazują ze w przyszłości ponad 85% nowych pracowników, właśnie na tym rynku znajdzie pracę, przy jednoczesnym około 80% spadku zatrudnienia w branżach wydobywczych węgla, ropy i gazu.

Rynek pracy OZE już teraz zapewnia zatrudnienie wielomilionowej rzeszy ludzi, a zapotrzebowanie na specjalistów, w różnych dziedzinach powiązanych z zielona technologią, stale rośnie. Jest to ogromna szansa dla osób, która tracą zatrudnienie, a posiadają predyspozycje do wykonywania zawodów technicznych na to, aby się przekwalifikować. Dużą rolę, w przyszłym kształtowaniu sytuacji na tym rynku pracy, pełnić będą także szkoły oferujące kształcenie techniczne, branżowe i zawodowe. Współpraca szkół z pracodawcami w tym zakresie będzie okazją do obopólnych korzyści. Dla szkół będzie to szansa poszerzenia oferty kształcenia o zawody przyszłości, którymi niewątpliwie są te związane z eko-technologiami, a dla pracodawcy możliwość pozyskania wykwalifikowanych, młodych pracowników. Tendencje oświatowe pokazują, że wielu młodych ludzi po ukończeniu szkoły coraz częściej decyduje się na jak najszybsze podjęcie pracy. Zamiast studiów wybierają szybsze i bardziej korzystne kursy lub szkolenia, dlatego istotne jest stworzenie systemu, który umożliwi nabywanie konkretnych, potrzebnych na rynku OZE kwalifikacji, dostępnych w formie szkoleń lub programu kursowego.

Ciekawie sytuacje na rynku pracy opisuje redakcja strony swiatoze.pl. Całość artykułu możemy znaleźć pod linkiem: swiatoze.pl, w którym autorzy przedstawiają dynamikę zmian zatrudnienia w sektorze OZE i prezentują jak w przyszłości rozwijać się będzie rynek pracy OZE, w jakich kierunkach przyszli pracownicy będą mogli szukać zatrudnienia oraz jakie należy posiadać kwalifikacje. Jeszcze dwadzieścia lat temu o niektórych zawodach nikt z nas nie słyszał, a dziś stają się najbardziej pożądanymi na rynku.

Dynamiczny rozwój technologii związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii, dopasowanie się do nowej rzeczywistości na rynku pracy oraz zmiany w mentalności ukazują nam, że ludzie budzą się z tego nie ekologicznego letargu, pragną coś zmienić i swoim działaniem, choćby we własnym „ogródku”, ratować planetę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here