Audyt finansowy - krótka charakterystyka

W firmach regularnie przeprowadza się różne badania, które mają potwierdzać prawidłowe funkcjonowanie konkretnych placówek lub wskazywać popełniane przez nią błędy. Audyt finansowy skupia się na sprawozdaniach finansowych i stwierdza, jak wygląda sytuacja majątkowa działalności.

Audyt finansowy - krótka charakterystyka

O czym mówi audyt?

Przede wszystkim weryfikuje zgodność rozporządzeń z aktualną polityką rachunkowości. Porównuje je z zasadami zapisanymi m.in. w ustawie o rachunkowości, których firmy podczas przygotowywania takich dokumentów koniecznie muszą przestrzegać. Sprawdza też ich zgodność z przepisami zapisanymi w polskim prawie.

Sprawozdania finansowe wykonuje się w oparciu o dane występujące w księgach rachunkowych. Rewidenci oceniają także prawidłowość samych ksiąg, dowiadując się, czy zgadzają się one z konkretnymi ustawami. Uzyskując w ten sposób obraz funkcjonowania firmy, oceniają jej sytuację.

Kto musi z niego skorzystać?

Ustawa o rachunkowości jasno mówi o tym, które rodzaje firmy muszą regularnie poddawać się audytowi finansowymi. Na pewno zrobią to instytucje zajmujące się finansami, czyli przede wszystkim banki oraz instytucje ubezpieczeniowe oraz kasy spółdzielcze. Rewizjom podlega też większość spółek akcyjnych.

To, czy pozostałe podmioty będą musiały poddać się audytowi finansowemu, wynika przede wszystkim z trzech czynników. Wpływ na to ma średnioroczne zatrudnienie (w firmie ponad 50 osób musi pracować na pełen etat), całoroczna kwota aktywów bilansu (wynosząca przynajmniej 2,5 mln euro) oraz ogólne przychody netto działalności (wynoszące przynajmniej 5 mln euro).

Co daje audyt finansowy?

Badania nad sprawozdaniami finansowymi przeprowadzane są przez biegłych rewidentów. Rzetelnie i dość drobiazgowo oceniają oni prawidłowość poszczególnych dokumentów, wyciągając odpowiedni wnioski. Doszukują się błędów, dochodząc do tego, kto może być za nie odpowiedzialny. Na samym końcu przygotowują wyniki swoich badań, tworząc opinię oraz specjalny raport.

Wyniki audytu finansowego decydują o przyszłości firmy, czyli o tym, czy może ona dalej prowadzić swoją działalność. Jeśli potwierdzą jej prawidłowość i bezpieczeństwo, pozwolą jej na dalsze rozwijanie biznesu przez kolejne dwanaście miesięcy. Czasem jednak rewizje kończą się dużo gorzej i skutkują zamknięciem nieprawidłowo funkcjonujących działalności.

Artykuł powstał we współpracy z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here