Kiedy możliwe jest wstrzymanie wykonania kary

Powszechnie uznaje się, że uprawomocniony wyrok jest ostateczny i następuje jego wykonanie. Jeżeli nie złożyliśmy odwołania w terminie, to jak się wydaje, nie ma możliwości zmiany wyroku. Jednak instytucja wstrzymania wykonania kary modyfikuje wykonalność kary.

Jak można wstrzymać wykonywanie kary?

Jeżeli zostaliśmy skazani i wyrok się uprawomocnił, konieczne jest złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary. Samo złożenie wniosku nie wstrzymuje wykonywania kary jako środka zapobiegawczego, dlatego zasadne jest złożenie takiego wniosku jak najszybciej. Sąd rozpatrujący wniosek, czyli sąd I instancji (wydający pierwszy wyrok) będzie miał więcej czasu na decyzję. W konsekwencji decyzja o wstrzymaniu wykonaniu kary może nadejść przed wezwaniem do zakładu karnego w celu odbycia kary. Należy pamiętać, że wstrzymanie wykonania kary jest wyjątkowe i konieczne jest zaistnienie ważnych okoliczności.

Złożenie wniosku jest nieodpłatne. We wniosku należy szczegółowo przedstawić argumenty za wstrzymaniem wykonania kary. Sąd, który wydał pierwszy wyrok, wstrzymanie wykonania kary rozważa bez zbędnej zwłoki. Jednak decyzja nie jest uzasadniana i nie można jej zaskarżyć, ale możliwe jest zażalenie. Wniosek o wstrzymanie wykonania kary na ogół jest połączony z wnioskiem o dozór elektroniczny albo o odroczenie wykonania kary. Odroczenie kary jest środkiem, który powoduje zmianę czasu rozpoczęcia odbywania kary. Ma on pozwolić na ograniczenie negatywnych skutków natychmiastowego wykonania kary. W ramach wniosku o odroczenie kary możliwe jest uzyskanie nakazu znalezienia pracy zarobkowej, leczenia (też od uzależnień czy rehabilitacji) oraz zgłaszanie się we wskazanej jednostce policji.

Czy możliwe jest uniewinnienie?

Należy pamiętać, że wstrzymanie wykonania kary czy odroczenie wykonania kary nie jest uniewinnieniem. Wstrzymanie i odroczenie kary pozwala jedynie na minimalizację negatywnych konsekwencji kary. Oznacza to, że informacja o skazaniu prawomocnym wyrokiem będzie widniała w systemach informatycznych. Stąd niemożliwe będzie zatrudnienie w niektórych zawodach.

Skazany może również próbować skorzystać z prawa łaski prezydenta. Jeżeli za skazanym nie wstawia się sam prezydent, konieczne jest poparcie przez sąd lub prokuratora generalnego. Wnioskować o ułaskawienie może skazany, ale też jego rodzina. Ważne jest przy tym wskazanie okoliczności łagodzących (np. naprawienie szkody, zmiana w zachowaniu czy sytuacja rodzinna). Należy mieć świadomość, że jest to dość rzadko występująca sytuacja. Dlatego raczej należy skupiać się na wstrzymaniu wykonaniu kary oraz złożeniu wniosku np. o dozór elektroniczny.

Każdy wniosek do sądu musi być prawidłowo napisany. Ważne są nie tylko argumenty, język, ale też kwestie formalne. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług specjalisty do spraw prawa czy prawnika. Nasza kancelaria zapewnia szczegółową strategię ograniczania negatywnych skutków wyroku skazującego. Doświadczenie i znajomość specyfiki działania sądów pozwala z należytą starannością reprezentować interesy klientów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here