Jakie zmiany przewiduje planowane nowelizacja przepisów podatkowych?

Od czasu wprowadzenia ostatniej dużej reformy podatkowej w Polsce w 2019 roku, rząd planuje kolejną nowelizację przepisów podatkowych. Co zmieni się w przepisach podatkowych w Polsce w najbliższym czasie? W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zmianom, które przewiduje planowana nowelizacja przepisów podatkowych.

Szczegółowe zmiany

Rozszerzenie katalogu towarów i usług zwolnionych z podatku VAT

Planowane zmiany przewidują rozszerzenie katalogu towarów i usług zwolnionych z podatku VAT. Wśród nowych towarów i usług, które mają być objęte zwolnieniem z podatku VAT, znajdą się m.in. usługi związane z opieką zdrowotną oraz usługi edukacyjne.

Zmiana podstawy opodatkowania w przypadku niektórych usług

Nowelizacja przewiduje zmiany w podstawie opodatkowania niektórych usług. W przypadku niektórych usług, takich jak np. usługi doradcze, podstawą opodatkowania będzie nie tylko wartość usługi, ale także koszty jej wykonania.

Zwiększenie limitu kosztów uzyskania przychodów

Jedną z ważniejszych zmian, które przewiduje nowelizacja przepisów podatkowych, jest zwiększenie limitu kosztów uzyskania przychodów. Obecnie limit wynosi 50% przychodów. Planowane zmiany przewidują podniesienie limitu do 60%.

Zmiany w zasadach opodatkowania kryptowalut

Zmiany w przepisach podatkowych dotkną również podatników zajmujących się handlem kryptowalutami. Planowane zmiany przewidują m.in. wprowadzenie obowiązku zgłaszania dochodów z kryptowalut na podstawie PIT-38.

Obniżenie stawki podatku CIT

Kolejną ważną zmianą, której przewiduje nowelizacja przepisów podatkowych, jest obniżenie stawki podatku CIT. Obecnie stawka podatku CIT wynosi 19%, a planowane zmiany przewidują obniżenie stawki do 16%. Ta zmiana ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Zwolnienia podatkowe dla małych firm

Nowelizacja przepisów podatkowych przewiduje także zwolnienia podatkowe dla małych firm. Firmy, których przychody nie przekraczają 2 mln zł rocznie, będą mogły skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zmiana ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych firm na rynku.

Zmiany w podatku od towarów i usług

Planowane zmiany przewidują także zmiany w podatku od towarów i usług (VAT). Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie tzw. split payment. Zasada ta polega na tym, że nabywca płaci sprzedawcy tylko kwotę netto, a kwota podatku VAT trafia na specjalne konto VAT. Ten mechanizm ma na celu zmniejszenie szans na wyłudzenia podatkowe.

Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowelizacja przepisów podatkowych przewiduje także zmiany w zasadach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. ulgi podatkowej na dziecko, która będzie przysługiwała rodzicom lub opiekunom prawnym.

Najważniejsze pytania

  1. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy podatkowe? Planowane zmiany przepisów podatkowych nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, więc nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jednakże, zwykle nowelizacje przepisów podatkowych w Polsce wchodzą w życie od początku roku kalendarzowego.
  2. Jakie są korzyści dla małych firm z wprowadzenia zwolnień podatkowych? Wprowadzenie zwolnień podatkowych dla małych firm ma na celu zwiększenie konkurencyjności małych firm na rynku oraz ułatwienie im prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Jak wprowadzenie split payment wpłynie na polski rynek? Wprowadzenie split payment ma na celu zmniejszenie szans na wyłudzenia podatkowe i zwiększenie transparentności w handlu. Zmiana ta może wpłynąć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, ale może również zwiększyć zaufanie nabywców do sprzedawców.
  4. Czy obniżenie stawki CIT wpłynie na polskie przedsiębiorstwa? Obniżenie stawki CIT ma na celu zwiększenie konkurencyjnosci polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych. To z kolei może przyciągnąć inwestorów zagranicznych oraz zwiększyć zyski polskich firm.
  5. Jakie będą konsekwencje dla podatników zajmujących się handlem kryptowalutami? Dla podatników zajmujących się handlem kryptowalutami najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie obowiązku zgłaszania dochodów z kryptowalut na podstawie PIT-38. Wprowadzenie tego obowiązku może skutkować większą transparentnością w handlu kryptowalutami oraz zwiększeniem kontroli podatkowej w tym obszarze.

Podsumowanie

Planowana nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza szereg ważnych zmian, które wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zmiany te mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm oraz poprawę efektywności systemu podatkowego. Mimo że nie wiadomo jeszcze, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, warto już teraz zapoznać się z nimi, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.genotype.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here