Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jest jednym z podstawowych źródeł wpływów do budżetu państwa. W Polsce podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 1992 roku i dotyczy dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym artykule omówimy zasady pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przedstawimy kalkulację tego podatku.

Zasady pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych

Podmioty płacące podatek dochodowy

Podmiotami płacącymi podatek dochodowy od osób fizycznych są pracodawcy, banki, instytucje finansowe oraz samodzielni wykonawcy usług. Każdy z tych podmiotów musi pobierać podatek dochodowy od swoich pracowników lub klientów i przekazywać go do Urzędu Skarbowego.

Progi podatkowe

W Polsce istnieją trzy progi podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2023 roku wynoszą one:

 • do 85 528 zł – 17%,
 • od 85 528 zł do 127 920 zł – 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł,
 • powyżej 127 920 zł – 39 731,04 zł plus 45% nadwyżki ponad 127 920 zł.

Ulgi i odliczenia od podatku

Osoby fizyczne mają prawo do korzystania z różnych ulg i odliczeń od podatku. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • ulgę na dzieci,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę na leki,
 • odliczenie od dochodu kwoty wpłaconej na PPK.

Terminy płatności

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy płacić co miesiąc lub kwartał, w zależności od wybranej formy opodatkowania. Terminy płatności są określone w przepisach podatkowych i różnią się w zależności od formy opodatkowania.

Kalkulacja podatku dochodowego od osób fizycznych

Krok 1: Obliczenie dochodu

Pierwszym krokiem w kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych jest obliczenie dochodu. Dochód to suma przychodów uzyskanych w ciągu roku, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu.

Krok 2: Wyliczenie podstawy opodatkowania

Po obliczeniu dochodu należy wyliczyć podstawę opodatkowania. Podstawę opodatkowania oblicza się przez odjęcie od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz kwoty wolnej od podatku.

Krok 3: Obliczenie podatku

Po wyliczeniu podstawy opodatkowania można przejść do obliczenia podatku dochodowego. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej skali podatkowej, która uwzględnia wysokość dochodu i ustala wysokość podatku do zapłacenia.

Krok 4: Odliczenie ulg i odliczeń

Ostatnim krokiem w kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych jest odliczenie ulg i odliczeń. W tym celu należy uwzględnić kwoty ulg i odliczeń, do których podatnik ma prawo.

Częste pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych

 1. Jakie koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, takie jak koszty materiałów, paliwa, sprzętu, czy usług.
 2. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje wszystkie osoby fizyczne? Tak, podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje wszystkie osoby fizyczne osiągające dochody na terytorium Polski.
 3. Jakie są konsekwencje braku płatności podatku dochodowego? Brak płatności podatku dochodowego może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz sądowym postępowaniem egzekucyjnym.
 4. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Nie, podatek dochodowy od osób fizycznych nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
 5. Jakie są terminy składania deklaracji podatkowej? Terminy składania deklaracji podatkowej są uzależnione od formy opodatkowania. Dla większości podatników termin na złożenie deklaracji wynosi do końca kwietnia każdego roku.

Podsumowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z podstawowych źródeł wpływów do budżetu państwa. Podmiotami płacącymi podatek dochodowy od osób fizycznych są pracodawcy, banki, instytucje finansowe oraz samodzielni wykonawcy usług. Kalkulacja podatku dochodowego od osób fizycznych wymaga obliczenia dochodu, wyliczenia podstawy opodatkowania oraz skorzystania z odpowiedniej skali podatkowej. W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych warto skorzystać z pomocy specjalisty podatkowego.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.insult.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here