Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy

Wiele osób otwiera swoją pierwszą działalność gospodarczą i zastanawia się, jakie obowiązki podatkowe będą obowiązywały nowo otwartą firmę. W tym miejscu jednym z elementów, który może okazać się niezbędny, jest tworzenie, generowanie i składanie, tak zwanego Jednolitego Pliku Kontrolnego – w skrócie JPK. Czym więc jest JPK i jak to działa?

Jednolity Plik Kontrolny – informacje podstawowe

Wiele osób zastanawia się cały czas, czym takim jest Jednolity Plik Kontrolny. Aplikacją komputerową? Programem? Systemem? W dużym uproszczeniu, Jednolity Plik Kontrolny to baza danych – inaczej mówiąc elektroniczna forma dużego zbioru informacji finansowych i księgowych. Ustawodawca określił specjalną formę szeregowania informacji, o operacjach gospodarczych firm. Jednolity Plik Kontrolny ma specjalne struktury, które można porównać do rodzaju tabeli, do której należy wprowadzać różne informacje. Przepisy określają jakie informacje i w jakim zakresie. Dzięki temu, docelowo każdy obowiązany przedsiębiorca ma przygotowywać tak samo wyglądający zbiór. Tworzy się go w celach deklaracyjnych oraz zeznaniowych. Po pierwsze, co miesiąc z część wygenerowanego pliku przesyła się za pomocą sieci Internet do organów podatkowych. Po drugie, w przypadku kontroli, itp., na żądanie organów eksportuje się więcej interesujących fiskusa informacji.

Obowiązki przedsiębiorców

Obowiązki przedsiębiorców związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym tak naprawdę dotyczą trzech sfer:

  • Po pierwsze, podatnik ma obowiązek przesyłania do organów podatkowych odpowiedniej informacji co miesiąc. Głównie dotyczy to struktury JPK_VAT, która jest elementem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dane z tej struktury należy przesyłać do fiskusa do 25 każdego miesiąca, następującego po danym okresie rozliczeniowym. Warto zauważyć, że obowiązek ten dotyczy również podmiotów rozliczający się z podatku VAT kwartalnie. Mają one prawo do składania deklaracji VAT co kwartał, jednak JPK musi być tworzony i składany co miesiąc. Co ważne, obie formy powinny razem być spójne i wskazywać te same informacje.
  • Po drugie, w pewnych momentach życia gospodarczego podmiotu (lub jego kontrahentów), organy podatkowe będą miały prawo do żądania danych z JPK. Jest to tak zwane przekazanie danych na żądanie. W praktyce dzieje się to najczęściej w przypadku kontroli podatkowej, czy postępowania sprawdzającego. Zakres żądanych danych zależy od decyzji organu. Podobnie jak termin ich przekazania.
  • Trzecim, mogłoby wydawać się najbardziej podstawowym obowiązkiem, będzie prowadzenie odpowiedniej ewidencji w formie ustrukturyzowanego pliku JPK. Nie da się bowiem przekazać danych z JPK, ani wygenerować ich na żądanie, jeżeli na co dzień nie tworzy się takiego pliku.

Podsumowanie i rekomendacje

Jednolity Plik Kontrolny jest obowiązkiem nałożonym na prawie wszystkich przedsiębiorców, szczególnie tych, których dotyczy podatek od towarów i usług VAT. Dlatego większość nowo otwierających się podmiotów, musi liczyć się z koniecznością przygotowywania i przesyłania JPK. Jeżeli tego typu praca jest dla nowego podatnika trudna, warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnej pomocy – biura rachunkowego albo odpowiednich programów księgowo-finansowych, które pomogą przeprowadzić rozliczenie zgodnie z aktualnymi przepisami i obowiązkami.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here